Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [17 / 44] >

Raport Monitora Księgowego

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

Wierzyciele nie posiadają często informacji niezbędnych do pełnej i wiarygodnej oceny wypłacalności dłużnika, w tym także potencjalnego. Dla oceny możliwości płatniczych potencjalnego lub aktualnego kontrahenta brakowało informacji o jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.