Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [12 / 44] >

O tym musisz wiedzieć!

Jakie firmy mają obowiązek stosować procedury przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu kojarzy się zwykle z działaniami służb specjalnych zwalczających te zjawiska. W praktyce jednak w systemie tym uczestniczy wiele podmiotów, w tym przedsiębiorcy. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymienia obecnie 20 kategorii podmiotów zobowiązanych do stosowania określonych w niej obowiązków. Od 2009 r. na liście tych podmiotów znajdują się biura rachunkowe. Oprócz biur rachunkowych, banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych również inne podmioty zobowiązane są do uczestnictwa w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy...