Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [9 / 44] >

O tym musisz wiedzieć!

Środki trwałe – nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11

W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 29 maja 2017 r. pod poz. 105 opublikowano uchwałę nr 4/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości, przyjmującą Krajowy Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” (dalej; KSR nr 11). Głównym celem wydania przez Komitet Standardów Rachunkowości nowego krajowego standardu rachunkowości „Środki trwałe” jest potrzeba zapewnienia jednolitości w stosowaniu rozwiązań w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym tego składnika aktywów. Standard zawiera obszerne i szczegółowe omówienie kluczowych zagadnień i problemów związanych z „życiem” środka trwałego w firmie, od momentu uznania składnika majątku za środek trwały,