Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [35 / 55] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zmiana roku podatkowego nie wpływa na termin wpłacania zaliczek kwartalnych – interpretacja MF

Podatnik powinien wpłacać kwartalne zaliczki na CIT do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale roku kalendarzowego. Zmiana przez podatnika roku podatkowego i jego wydłużenie nie zmieniają nic w tym zakresie. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy. MF Z