Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [1 / 44] >

Aktualności

Kontrola niektórych wyrobów akcyzowych

Od 20 maja 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych. Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2293). Rozporządzenie określa: szczegółowy zakres i sposób kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (m.in. piwa, wina, wyrobów spirytusowych, tytoniu) objętych zwolnieniem lub procedurą zawieszenia poboru akcyzy, tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli, tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą celno-skarbową, szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów...