Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [3 / 44] >

Aktualności

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich przez wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej

26 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie określające regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności: szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania i niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku,