Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [5 / 44] >

Aktualności

Nowy wzór świadectwa pracy

1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany dotyczące reguł wystawiania świadectwa pracy. Zmiany dotyczą m.in. świadectw pracy wystawianych pracownikom tymczasowym przez agencje pracy tymczasowej. Podmioty te zostały zobowiązane do zamieszczania w świadectwie pracy informacji dotyczących k ażdego pracodawcy użytkownika, na