Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [7 / 44] >

Aktualności

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Termin wdrożenia elektronicznych zwolnień lekarskich przedłużono o pół roku. Zaświadczenia lekarskie w formie papierowej miały być wydawane tylko do końca roku. Po nowelizacji będą one mogły być wydawane do 30 czerwca 2018 r. Od 1 grudnia 2017 r. lekarze zyskają też możliwość wysyłki e-zla z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępnianego bezpłatnie przez ZUS. Taki sposób potwierdzania wysyłki będzie stosowany obok dotychczasowych form potwierdzania, takich jak: płatny kwalifikowany podpis elektroniczny i podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, co prawda...