Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [8 / 44] >

Aktualności

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych umożliwi opłacanie należności z tytułu składek jedną wpłatą. Wpłata będzie dokonywana na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego (art. 47 ust. 4). Rozwiązanie to ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. ZUS ma wygenerować i przydzielić numery rachunków składkowych dotychczasowym płatnikom nie później niż do końca bieżącego roku. Ponadto nowelizacja: wyłącza możliwość stosowania obniżonej stawki odsetek do zaległości z tytułu składek (art. 23 ust. 1 ustawy o sus), wprowadza możliwość wydawania przez ZUS decyzji...