Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [20 / 55] >

Raport Monitora Księgowego

Działalność innowacyjna i badawczo-rozwojowa – preferencje podatkowe i rozliczenie rachunkowe

Podatnicy CIT i PIT mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ulga ta polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów, które zostały poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwanych dalej kosztami kwalifikowanymi. W opracowaniu przedstawiamy, kiedy i jak podatnik może skorzystać z tej ulgi i jak powinien prowadzić ewidencje konieczne do skorzystania z tego prawa. Dodatkowo przypominamy o preferencjach podatkowych dla działalności badawczo-rozwojowej w VAT. UWAGA! Opracowanie uwzględnia wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z 18 maja 2017 r. pt. "Ulga podatkowa...