Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [51 / 55] >

Kadry i płace

Jaka jest wysokość kwoty wolnej od potrąceń w razie ustania zatrudnienia w trakcie miesiąca

PROBLEM Zatrudniamy pełnoetatowego pracownika, którego umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony rozwiąże się na mocy porozumienia stron w połowie lipca 2017 r. Jego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Czy realizując zajęcie komornicze z lipcowego wynagrodzenia, powinniśmy stosować kwotę