Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [39 / 55] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak rozumieć pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP – wyrok 7 sędziów NSA

Pod pojęciem „dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” należy rozumieć zarówno dochody osiągane z działań podejmowanych na terytorium Polski, jak i dochody z działań podejmowanych poza granicami kraju na rzecz polskiego rezydenta. Dla podatników oznacza to, że nawet jeśli usługa jest świadczona za