Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [39 / 55] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak rozumieć pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP – wyrok 7 sędziów NSA

Pod pojęciem "dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" należy rozumieć zarówno dochody osiągane z działań podejmowanych na terytorium Polski, jak i dochody z działań podejmowanych poza granicami kraju na rzecz polskiego rezydenta. Dla podatników oznacza to, że nawet jeśli usługa jest świadczona za granicą, to podatek musi być pobierany u źródła (czyli w Polsce). Stanowisko to dotyczy także stanu prawnego, jaki istniał przed 1 stycznia 2017 r. i zostało wyrażone w wyroku składu 7 sędziów NSA z 15 maja 2017...