Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [37 / 55] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy nieoprocentowana pożyczka od udziałowca jest przychodem

PROBLEM ABC sp. z o.o. otrzymała nieoprocentowaną pożyczkę od udziałowca (osoby fizycznej). Z pożyczki mają być finansowane inwestycje spółki. Czy otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki od udziałowca wiąże się z powstaniem dla spółki przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń? RADA Tak, otrzymanie