Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [25 / 55] >

VAT

Czy przy inwestycji budowlanej na własny rachunek występuje odwrotne obciążenie

PROBLEM Przedmiotem działalności spółki jest działalność budowlana jako generalnego wykonawcy. Spółka realizuje inwestycję budowlaną na własny rachunek. W ramach tej inwestycji zleca wykonanie poszczególnych segmentów robót budowlanych różnym wykonawcom. Czy nabywane usługi objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia?