Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [25 / 55] >

VAT

Czy przy inwestycji budowlanej na własny rachunek występuje odwrotne obciążenie

PROBLEM Przedmiotem działalności spółki jest działalność budowlana jako generalnego wykonawcy. Spółka realizuje inwestycję budowlaną na własny rachunek. W ramach tej inwestycji zleca wykonanie poszczególnych segmentów robót budowlanych różnym wykonawcom. Czy nabywane usługi objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia? RADA Nie, w przypadku inwestycji budowlanej na własny rachunek po stronie inwestora nie występuje obowiązek opodatkowania na zasadach odwrotnego obciążenia. UZASADNIENIE Opodatkowanie usług budowlanych po stronie nabywcy tych usług, czyli opodatkowanie na zasadzie odwrotnego obciążenia występuje, gdy są łącznie spełnione następujące warunki: usługodawcą...