Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [27 / 55] >

VAT

Czy sprzedaż prywatnych gruntów po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest opodatkowana VAT

PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT. W majątku prywatnym posiadam działkę mającą charakter budowlany (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu). Nie była ona związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, nie jest w związku z tym również środkiem trwałym w działalności gospodarczej. Miałem zamiar wykorzystać tę działkę w prowadzonej działalności gospodarczej i wystąpiłem w związku z tym o wydanie pozwolenia na budowę, ale z planów tych zrezygnowałem. Obecnie postanowiłem działkę sprzedać. Czy czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem...