Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [54 / 55] >

Inne podatki i opłaty

Czy połączenie spółek kapitałowych przez ich przejęcie podlega PCC

PROBLEM ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce zamierza w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączyć się z dwiema innymi spółkami (spółki akcyjne mające siedzibę w Polsce). Połączenie spółek nastąpi poprzez inkorporację, tj. spółka ABC przejmie majątek należący do pozostałych spółek. W wyniku połączenia zwiększeniu ulegnie kapitał zakładowy spółki ABC. Czy planowane połączenie przez przejęcie (inkorporację) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)? RADA Planowane połączenie przez przejęcie będzie wyłączone z podatku PCC na...