Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [55 / 55] >

Inne podatki i opłaty

Kiedy zmiana umowy pożyczki nie jest opodatkowana PCC – interpretacja MF

Umorzenie lub zmiana wysokości odsetek z umowy pożyczki dokonane aneksem do tej umowy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). W wyniku takiej czynności nie nastąpi bowiem podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Interpretacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy. MF Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytową, w której wspólnikami są: inna spółka komandytowa (dalej: Pożyczkodawca) oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca powstał w wyniku przekształcenia ze...