Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [55 / 55] >

Inne podatki i opłaty

Kiedy zmiana umowy pożyczki nie jest opodatkowana PCC – interpretacja MF

Umorzenie lub zmiana wysokości odsetek z umowy pożyczki dokonane aneksem do tej umowy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). W wyniku takiej czynności nie nastąpi bowiem podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Interpretacji Skarbowej w