Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [26 / 55] >

VAT

Jak zmieniły się zasady ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami po zmianie przepisów unijnych

Z dniem 1 stycznia 2017 r. w rozporządzeniu Rady UE 282/2011 zostały wprowadzone przepisy doprecyzowujące zasady ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami. Polscy podatnicy mają obowiązek bezpośrednio stosować przepisy tego rozporządzenia, dlatego też przepisy rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.mogą bezpośrednio wpływać na stosowane w Polsce zasady opodatkowania usług związanych z nieruchomościami. W artykule wskazujemy, jak należy ustalać miejsce świadczenia (i opodatkowania) usług związanych z nieruchomościami po zmianie przepisów unijnych.