Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [42 / 55] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy węzeł cieplny stanowi odrębny od budynku środek trwały?

PROBLEM W 2015 r. nabyłem budynek mieszkalny z zamiarem przeznaczenia go do działalności gospodarczej. W celu adaptacji budynku do prowadzonej działalności gospodarczej od 2015 r. prowadzę inwestycję polegającą na rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego w celu