Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [22 / 55] >

VAT

Czy zapłata za towar może być dowodem, że doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

PROBLEM Czy zapłata za towar jest wystarczającym dowodem uprawdopodobniającym, że towar został wywieziony i dostarczony do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego? RADA   Niestety, sama zapłata za towar nie jest wystarczającym dowodem uprawdopodobniającym, że towar został wywieziony i dostarczony do