Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [24 / 55] >

VAT

Od zapłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu trzeba zapłacić VAT – wyrok NSA

Przy rozwiązywaniu umów najmu przed upływem pierwotnego terminu strony umowy najmu często umawiają się na wypłatę dodatkowej kwoty, którą traktują jak odszkodowanie. Otrzymujący tego rodzaju należność powinni jednak wiedzieć, że w opinii organów podatkowych i sądów kwota otrzymana z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu nie jest odszkodowaniem, a należnością wynikającą ze świadczenia usług najmu. Oznacza to, że od otrzymanej kwoty należy odprowadzić VAT. Takie stanowisko potwierdził NSA w wyroku z 22 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1283/15.