Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [32 / 55] >

Rachunkowość

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę dywidendy udziałowcowi będącemu zagraniczną osobą fizyczną

PROBLEM Jednostka w ramach podziału wyniku finansowego za 2016 r. podjęła uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 500 000 zł pięciu wspólnikom, w tym dwóm wspólnikom, którzy są zagranicznymi osobami fizycznymi (obywatele Niemiec). Kwotę dywidendy jednostka zamierza wypłacić udziałowcom w euro (spółka nie posiada rachunku