Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [46 / 55] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy ryczałty za jazdy lokalne wypłacane pracownikom są opodatkowane PIT?

PROBLEM Do obowiązków pracowników mojej firmy (branża informatyczna) należy przemieszczanie się na terenie całego miasta. W tym celu korzystają oni z prywatnych samochodów. Na podstawie zawartej ze mną umowy cywilnej otrzymują zwrot kosztów utrzymania tych samochodów. Zwrot kosztów za jazdy lokalne następuje w formie miesięcznego ryczałtu. Czy wartość otrzymanego ryczałtu za jazdy lokalne stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też przychód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b? RADA...