Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [14 / 55] >

O tym musisz wiedzieć!

Nowe zasady wycinki drzew – skutki dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące wycinki drzew. Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest konieczność zgłaszania przez właścicieli działek wycinki drzew. Prowadzący działalność gospodarczą nadal muszą uzyskiwać pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów w celach związanych z tą działalnością. Zmieni się jednak sposób ustalania tego, kiedy niezbędne jest zezwolenie. W opracowaniu przedstawiamy, kiedy istnieje konieczność takiego zgłoszenia i kto ponosi konsekwencje braku uzyskania pozwolenia na wycinkę na cele związane z działalnością gospodarczą. Obowiązek zgłoszenia wycinki Od 17 czerwca 2017...