Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [50 / 55] >

ZUS

Jakie warunki należy spełnić, aby w trakcie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem składki na ZUS były finansowane przez budżet państwa

W czasie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, a także zdrowotne opiekunów będących przedsiębiorcami/zleceniobiorcami mogą być sfinansowane z budżetu. Dzięki temu osoby te nie tracą stażu ubezpieczeniowego w trakcie sprawowania opieki nad dzieckiem. Okres sprawowania opieki nad dzieckiem pozostaje dla nich okresem składkowym, a jednocześnie nie ponoszą ekonomicznego ciężaru składek. Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy spełnić określone warunki, m.in. trzeba złożyć w tej sprawie oświadczenie w ZUS.