Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [29 / 55] >

VAT - FAKTURY

Czy należy korygować faktury po zmianie interpretacji

Podatnik, który uzyskał interpretację nakazującą opodatkowanie wykonywanej czynności stawką 23%, a następnie uzyskał kolejną interpretację, z której wynika, że dana czynność w ogóle nie powinna być opodatkowana, nie musi korygować faktur, które wystawiał, kierując się wskazówkami zawartymi w pierwszej interpretacji. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy. MF (…) Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2014 r., znak IBPP2/443-322/14/RSz, należy wskazać, że Organ jest uprawniony do...