Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [30 / 55] >

VAT - FAKTURY

Nie można wystawiać z góry faktur dokumentujących skonto

Podatnik nie może uwzględnić skonta już w momencie wystawienia faktury, jeżeli nie zostały jeszcze spełnione warunki uprawniające do otrzymania skonta (wcześniejsza zapłata lub zapłata w terminie). Na etapie wystawienia faktury nie wiadomo bowiem, czy rabat ten faktycznie zostanie przyznany (nie wiadomo, czy kontrahent zapłaci w wyznaczonym terminie lub przed wyznaczonym terminem). Podatnik nie może więc wystawiać faktur z uwzględnieniem skonta, a później faktur korygujących podwyższających podstawę opodatkowania – gdy warunki zapłaty nie zostaną spełnione. Takie postępowanie jest nieprawidłowe. Przedstawiamy fragment interpretacji Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w tej sprawie.