Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [53 / 55] >

Ordynacja podatkowa

Kiedy można zaliczyć zwrot VAT na poczet zaległości podatkowych

Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości lub zobowiązań podatkowych jest możliwe dopiero po zakończeniu weryfikacji rozliczenia podatnika (pod warunkiem że zwrot będzie zasadny). Tak uznał NSA w wyroku z 7 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 3211/14.