Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [53 / 55] >

Ordynacja podatkowa

Kiedy można zaliczyć zwrot VAT na poczet zaległości podatkowych

Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości lub zobowiązań podatkowych jest możliwe dopiero po zakończeniu weryfikacji rozliczenia podatnika (pod warunkiem że zwrot będzie zasadny). Tak uznał NSA w wyroku z 7 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 3211/14. Podatnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległych bądź bieżących zobowiązań podatkowych. Z przepisów Ordynacji podatkowej (dalej: O.p.) wynika, że zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku lub korekty takiej...