Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [10 / 55] >

O tym musisz wiedzieć!

Nowe uprawnienia ZUS i zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

13 czerwca 2017 r. weszły w życie niekorzystne dla płatników składek przepisy. ZUS uzyskał prawo do wskazania faktycznego płatnika składek w przypadku m.in. outsourcingu pracowniczego albo zbiegu różnych tytułów do ubezpieczeń. Oznacza to, że ZUS może obecnie zadecydować, że płatnikiem składek jest inny podmiot niż ten, który faktycznie składki odprowadzał. Decyzja taka może zapaść wobec płatników osób zgłaszanych do ubezpieczeń w kilku podmiotach. Wskazane regulacje zostały wprowadzone ustawą z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. W artykule przedstawiamy skutki nowych regulacji dla płatników składek, w tym przegląd pozostałych zmian