Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [13 / 55] >

O tym musisz wiedzieć!

Owdowiały małżonek nie musi czekać ze sprzedażą odziedziczonej nieruchomości 5 lat – uchwała NSA

Datą nabycia nieruchomości przez wdowca jest dzień jej zakupu do majątku wspólnego małżonków. Takie stanowisko zajął NSA w uchwale z 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17. NSA zakończył tym samym trwający od lat spór podatników z organami podatkowymi w tej sprawie. Dotychczas przedstawiciele fiskusa jednomyślnie twierdzili, że daty nabycia nieruchomości przez owdowiałego małżonka są dwie: pierwsza to data zakupu tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, druga to data otwarcia spadku (a więc data śmierci drugiego małżonka). Taka interpretacja przepisów oznaczała, że owdowiały małżonek, aby nie zapłacić w ogóle PIT z tytułu sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, musiał czekać ponad 5 lat.