Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [13 / 55] >

O tym musisz wiedzieć!

Owdowiały małżonek nie musi czekać ze sprzedażą odziedziczonej nieruchomości 5 lat – uchwała NSA

Datą nabycia nieruchomości przez wdowca jest dzień jej zakupu do majątku wspólnego małżonków. Takie stanowisko zajął NSA w uchwale z 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17. NSA zakończył  tym samym trwający od lat spór podatników z organami podatkowymi w tej sprawie. Dotychczas przedstawiciele fiskusa jednomyślnie twierdzili, że daty nabycia nieruchomości przez owdowiałego małżonka są dwie: pierwsza to data zakupu tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, druga to data otwarcia spadku (a więc data śmierci drugiego małżonka). Taka...