Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [48 / 69] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kiedy spółdzielnia mieszkaniowa powinna opodatkować dochody uzyskane z wynajmu powierzchni wspólnych budynków mieszkalnych – interpretacja MF

Dochody z wynajmu pomieszczeń leżących w części wspólnej budynku mieszkalnego (np. pomieszczeń po zlikwidowanych zsypach) osobom, które nie są członkami spółdzielni, nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Dotyczy to także pomieszczeń wynajmowanych właścicielom mieszkań niebędących członkami spółdzielni. Tylko jeżeli pomieszczenia te są wynajmowane członkom spółdzielni, można uznać, że służą one celom gospodarki mieszkaniowej i są objęte omawianym zwolnieniem. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy. MF Z...