Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [2 / 55] >

Aktualności

Ograniczenia wycinki drzew – zmiana ustawy o ochronie przyrody

Od 17 czerwca 2017 r. w ustawie o ochronie przyrody wprowadzono zmiany ograniczające możliwość wycinki drzew przez właścicieli - osoby fizyczne. Od 1 stycznia 2017 r. przepisy umożliwiały taką wycinkę bez konieczności dopełniania formalności - o ile dotyczyła ona drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po zmianach osoby fizyczne muszą dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa znajdującego się na terenie nieruchomości będącej ich własnością (i usuwanego na cele...