Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [3 / 55] >

Aktualności

Nowa ustawa o biegłych rewidentach

Od 21 czerwca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zastąpiła ona obowiązującą dotychczas w tym zakresie ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948). Ustawa określa zasady: uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta i wykonywania tego zawodu; organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów; działalności firm audytorskich, w tym ich organizacji,...