Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [4 / 55] >

Aktualności

Naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji

Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Nowe przepisy wprowadzają ułatwienia dla poszkodowanych, którzy dochodzą roszczeń wobec sprawcy naruszenia prawa konkurencji. Dzięki nowym przepisom poszkodowani mają zyskać prawo do pełnego naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem prawa konkurencji (na zasadzie winy, ale z przerzuceniem ciężaru dowodu w tym zakresie na sprawcę naruszenia) - wraz z odsetkami o charakterze kompensacyjnym, jeśli odszkodowanie nie jest ustalane według cen z daty ustalenia odszkodowania (oprócz odsetek...