Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [59 / 69] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak rozliczać kompensatę wydatków poniesionych na adaptację wynajmowanego lokalu z czynszem najmu

Problem W maju 2017 r. podpisałem umowę najmu lokalu użytkowego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Poniosłem nakłady związane z adaptacją lokalu na potrzeby mojej działalności. Częściowo były to koszty remontu, a częściowo modernizacja, która zwiększała wartość użytkową lokalu. W