Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [32 / 69] >

VAT

Jakie warunki należy spełnić, aby odliczać 100% VAT od wydatków związanych z samochodem parkowanym pod domem pracownika

PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dystrybuuje ulotki, gazetki handlowe, materiały reklamowe na zlecenie firm handlowych (sklepy i ich sieci). Spółka przeprowadza kontrole, które mają na celu zweryfikowanie, czy w danym mieście, na danej ulicy rzeczywiście materiały reklamowe zostały prawidłowo rozdystrybuowane lub są właściwie dystrybuowane. Pracownikom wykonującym funkcje kontrolne i nadzorcze przekazuje samochody osobowe. Spółka planuje wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu tych samochodów oraz regulaminu określającego zasady korzystania z nich. Specyfika prowadzonej działalności powoduje, że w...