Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [34 / 69] >

VAT

Czy udostępnianie personelu na terenie budowy jest opodatkowane według procedury odwrotnego obciążenia

PROBLEM Firma specjalizuje się w zatrudnianiu i udostępnianiu zespołu wykwalifikowanej kadry pracowników na budowach obiektów przemysłowych na terenie całej Polski. Oddelegowani do zleceniodawcy pracują na budowach i pozostają pod kontrolą i nadzorem zleceniodawcy. Za wykonaną usługę firma wystawia miesięczną fakturę za