Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [52 / 69] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy wydatki finansowane ze ZFRON pochodzące ze zwolnienia z PIT mogą być zaliczane do kosztów podatkowych

Problem  Spółka prowadzi zakład pracy chronionej, w związku z czym tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Czy wydatki ze ZFRON pochodzące ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być zaliczane przez spółkę do kosztów podatkowych? Rada Nie, wydatki finansowane ze ZFRON