Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [52 / 69] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy wydatki finansowane ze ZFRON pochodzące ze zwolnienia z PIT mogą być zaliczane do kosztów podatkowych

Problem Spółka prowadzi zakład pracy chronionej, w związku z czym tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Czy wydatki ze ZFRON pochodzące ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być zaliczane przez spółkę do kosztów podatkowych? Rada Nie, wydatki finansowane ze ZFRON ze środków pochodzących z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Uzasadnienie Prowadzący zakłady pracy chronionej obowiązkowo tworzą zakładowe fundusze rehabilitacji osób niepełnosprawnych (art. 33 ust. 1...