Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [53 / 69] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy zapłacony za kontrahenta podatek u źródła jest kosztem podatkowym – interpretacja MF

Polski podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych uregulowany za kontrahenta zagranicznego podatek u źródła. Jest to możliwe w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia przez płatnika podatku u źródła wynika z postanowień umowy łączącej strony, jak również gdy brak jest umowy, np. w przypadku zakupu biletów lotniczych w Internecie