Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [54 / 69] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy regulowanie płatności powyżej 15 000 zł wekslem pozwala na rozpoznawanie kosztów podatkowych

 PROBLEM Spółka z o.o. zamierza uregulować należność za jedną z dokonanych transakcji (o wartości przekraczającej 15 000 zł) poprzez wystawienie weksla. Czy w takim przypadku spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów? RADA Tak, uregulowanie zobowiązania poprzez wystawienie i wydanie weksla nie