Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [67 / 69] >

Inne podatki i opłaty

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości

Problem Spółka prowadzi dużą inwestycję budowlaną. Uzyskane przez nią pozwolenie obejmuje budowę kilku budynków. Część inwestycji zostanie wykonana jeszcze w tym roku (hala produkcyjna), część dopiero w przyszłym (magazyny, recepcja i droga dojazdowa). Czy w takim przypadku obowiązek w podatku od nieruchomości wystąpi po zrealizowaniu całej inwestycji określonej w pozwoleniu na budowę z momentem faktycznego rozpoczęcia użytkowania nieruchomości? Rada Nie, spółka powinna ustalić obowiązek podatkowy od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia konkretnej budowy budynku lub budowli wchodzącej w...