Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [68 / 69] >

Inne podatki i opłaty

Jak jest opodatkowane PCC nabycie mieszkania w licytacji komorniczej

Problem ABC sp. z o.o. uczestniczyła w kwietniu 2017 r. w licytacji komorniczej mieszkania (odrębna własność  lokalu) należącego do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Spółka wygrała licytację za cenę 170 000 zł (cena oszacowania 220 000 zł). Nieruchomość została nabyta podczas pierwszej