Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [68 / 69] >

Inne podatki i opłaty

Jak jest opodatkowane PCC nabycie mieszkania w licytacji komorniczej

Problem ABC sp. z o.o. uczestniczyła w kwietniu 2017 r. w licytacji komorniczej mieszkania (odrębna własność lokalu) należącego do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Spółka wygrała licytację za cenę 170 000 zł (cena oszacowania 220 000 zł). Nieruchomość została nabyta podczas pierwszej licytacji. Następnie spółka otrzymała przybicie oraz wezwanie do zapłaty, która nastąpiła w maju 2017 r. Obecnie w sądzie odbędzie się rozprawa, na której nastąpi przysądzenie własności. Jak należy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawę opodatkowania w przypadku...