Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [29 / 69] >

O to pytają księgowi

Czy można zaliczyć do kosztów pieniądze ukradzione pracodawcy przez pracownika

Pracownica podatnika zatrudniona w należącym do niego sklepie ukradła pieniądze z kasy. Czy podatnik może taką stratę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Tak, ale tylko jeśli spełni odpowiednie warunki. Po pierwsze, musi wykazać, że dochował należytej staranności w przechowywaniu gotówki. Po drugie, musi podjąć wszelkie możliwe kroki prawne służące odzyskaniu pieniędzy. W tym przypadku oznacza to m.in. złożenie zawiadomienia do prokuratury o kradzieży i sądowe dochodzenie zwrotu należności. Po trzecie wreszcie, na użytek organów podatkowych podatnik powinien zgromadzić dokumentację potwierdzającą...