Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [33 / 69] >

VAT

Czy świadczenie usług BHP dla firm uprawnia do korzystania ze zwolnienia podmiotowego

PROBLEM Wykonuję w średniej wielkości firmach zadania z zakresu służby BHP. Do swoich obowiązków zaliczam: prowadzenie kontroli stanowisk pracy, wskazanie pracodawcy występowania zagrożeń i nieprawidłowości, sposobów ich usunięcia lub likwidacji, udział w dochodzeniach powypadkowych, udział w ocenie ryzyka zawodowego, analizowanie stanu BHP w zakładzie, kontrola szkoleń i badań lekarskich. Nie zajmuję się doradztwem w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także doradztwem w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne,...