Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [40 / 69] >

VAT

Czy usługi budowlane zawierające koszt materiału są w całości opodatkowane na zasadach odwrotnego obciążenia

PROBLEM Czy w sytuacji gdy podwykonawca (spółka jawna), zawierając umowę z generalnym wykonawcą, nie dokonuje wyodrębnienia na części składowe usługi kompleksowej budowlanej, całość należności z tytułu tej kompleksowej usługi (zawierająca zarówno koszty materiału, jak i robocizny) podlega odwrotnemu obciążeniu? Są to