Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [50 / 69] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zapłacone za innego podatnika opłaty i odszkodowania nie są kosztem podatkowym – wyrok NSA

Działający w imieniu inwestora podatnik nie zaliczy do kosztów podatkowych zapłaconych za inwestora opłat i odszkodowań wynikających z decyzji administracyjnych i wyroków sądowych nałożonych na inwestora. Jest tak nawet, gdy obowiązek taki wynika z zawartej przez niego umowy cywilnoprawnej – wyrok NSA z 6 kwietnia 2017 r.,