Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [50 / 69] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zapłacone za innego podatnika opłaty i odszkodowania nie są kosztem podatkowym – wyrok NSA

Działający w imieniu inwestora podatnik nie zaliczy do kosztów podatkowych zapłaconych za inwestora opłat i odszkodowań wynikających z decyzji administracyjnych i wyroków sądowych nałożonych na inwestora. Jest tak nawet, gdy obowiązek taki wynika z zawartej przez niego umowy cywilnoprawnej - wyrok NSA z 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3661/16. Stan faktyczny Spółka działa w branży elektroenergetycznej i zajmuje się budową linii i stacji energetycznych. Spółka zawarła z inwestorem kompleksową umowę na budowę linii energetycznej. W ramach obowiązków...