Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [35 / 69] >

VAT

Czy sprzedaż nieruchomości z najemcami jest opodatkowana VAT

PROBLEM Czy transakcję zbycia nieruchomości z najemcami można uznać za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania VAT? Czy raczej tego rodzaju transakcję należy opodatkować VAT? RADA Transakcja zbycia nieruchomości połączona z przejęciem umów najmu z dotychczasowymi najemcami nie jest zbyciem "zorganizowanej części przedsiębiorstwa". Transakcja ta powinna być opodatkowana VAT. Takie stanowisko potwierdzają wyroki sądów administracyjnych. Zdarza się jednak, że organy podatkowe zajmują odmienne stanowisko w tej sprawie. UZASADNIENIE Transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa można uznać za atrakcyjną fiskalnie w...