Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [57 / 69] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy pracodawca ma obowiązek korygować PIT-4R, jeżeli pracownik zwrócił wypłaconą mu odprawę – interpretacja MF

Pracodawca nie ma obowiązku korygowania deklaracji PIT-4R za rok, w którym wypłacił zwalnianemu pracownikowi odprawę, jeżeli pracownik ten w związku z przywróceniem go do pracy dokonał zwrotu tej odprawy jako nienależnie otrzymanej. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy. MF Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 31 sierpnia 2016 r. została z pracownikiem (nauczyciel dyplomowany) rozwiązana umowa o pracę. Zgodnie z zapisami art. 20 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela wypłacono odprawę w wysokości...