Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [44 / 69] >

Rachunkowość

Jak przebiega ewidencja księgowa ulgi na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela

W obrocie gospodarczym występują sytuacje, w których podatnik (wierzyciel) wystawił fakturę za towar lub usługę, odprowadził do urzędu skarbowego podatek VAT należny od tej sprzedaży, a następnie bezskutecznie czeka na zapłatę od dłużnika. Natomiast dłużnik czerpie korzyści z dysponowania nabytym towarem lub wyświadczonej usługi pomimo braku zapłaty za nie, a także poprzez odliczenie podatku naliczonego z otrzymanej faktury obniża swoje zobowiązanie wobec urzędu skarbowego. W takim przypadku warto pamiętać, że wierzycielowi przysługuje prawo do korekty podatku należnego, dokonanej w związku z brakiem zapłaty ze strony dłużnika, powszechnie określanej mianem „ulgi na złe długi”.