Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [46 / 69] >

Rachunkowość

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przychody z transakcji realizowanych kartami płatniczymi

PROBLEM Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną, w ramach której klienci regulują swoje zobowiązania za dokonane zakupy kartami płatniczymi. W jaki sposób należy ewidencjonować utarg opłacony kartami płatniczymi? Jak należy zaksięgować prowizję pobraną z tytułu płatności kartami? RADA Utarg uregulowany kartą płatniczą jest ujmowany w księgach rachunkowych za pośrednictwem konta 159 "Środki pieniężne w drodze" lub konta 240 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Utarg uregulowany kartą płatniczą). Pobrana prowizja jest ujmowana w ciężar kosztów operacyjnych jednostki. UZASADNIENIE Płatności dokonywane w placówkach handlu detalicznego...